Individuele coaching

"Lastige onderwerpen vermeed ik. Struisvogelgedrag. Nu stap ik erop af. En dit meestal automatisch. Ik communiceer zoveel makkelijker, met bekenden en onbekenden...."


Heide van Seumeren, Gooiconsult

Loopt u of uw medewerker steeds tegen hetzelfde probleem aan op het werk? Wilt u wel, maar lukt het u niet om zelf een bepaalde competentie te ontwikkelen? Of ziet u dit bij een van uw medewerkers?

In deze situaties kan individueel coachen een oplossing zijn. Bij deze vorm van coaching staat de vraag centraal: welke resultaten moeten, binnen de context van het werk, worden bereikt zodat u en uw medewerker tevreden zijn? Als coach kan ik dit proces voor u begeleiden.

Na de kennismaking volgt een driegesprek, waarin u als opdrachtgever samen met uw medewerker en met mij de coachvraag formuleert en de meetlat vaststelt. De meetlat gaat altijd over concreet, waarneembaar gedrag. Wat doet de gecoachte anders aan het einde van het traject? Het gaat erom samen concrete, haalbare doelen te formuleren. Na gemiddeld vijf gesprekken volgt een afsluitend driegesprek, waarin wij samen nagaan of de gestelde doelen zijn bereikt.

Doordat de gecoachte verantwoordelijkheid neemt voor de eigen ontwikkeling en het te behalen resultaat, leidt deze aanpak tot verrassend goede uitkomsten.