Conflictcoaching

Spelen er in uw organisatie vaak conflicten? Gaat er veel tijd verloren doordat er onderling over het conflict wordt gepraat? Zijn er intussen twee partijen ontstaan? Met voor- en tegenstanders?

Dan is het tijd om het conflict op tafel te leggen en met behulp van een coach aan te pakken. Met conflictcoaching help ik om alle standpunten helder te krijgen en om de partijen weer samen te brengen. Daarin is het belangrijk dat beide de ruimte krijgen en erkend worden in hun verhaal, voordat er over oplossingen kan worden nagedacht.

Vanuit mijn meerzijdige partijdigheid als coach, maak ik beide partijen bewust van de belangen die er wederzijds spelen en ik begeleid hen in het erkennen van persoonlijke verschillen. Alle partijen verplichten zich om mee te werken aan het proces. Gezamenlijk wordt onderzocht welke uitkomst voor iedereen acceptabel is. Uiteindelijk worden er afspraken gemaakt over hoe we het behaalde resultaat borgen, zodat de weg vrij komt voor het optimaal functioneren van zowel het individu als de organisatie in haar geheel.

De verantwoordelijkheid voor het conflict, maar ook de oplossing ervan ligt bij de twee partijen.